Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 123/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
123/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-17 12:31
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την “Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκο

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

  1. Ανακαλεί την υπ αριθ. 88/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να τηρηθεί η σωστή διαδικασία και να ληφθεί εκ νέου Απόφαση σχετικά με το θέμα.
  2. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την "Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκος των ακτών Λουτρακίου, Σχίνου και Λίμνης Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικού πλωτού διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη, σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο
  3. Δεσμεύεται για την εγγραφή στο προϋπολογισμό του Δήμου μας και σε Κ.Α. που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, ποσού 62.000,00€ ετησίως, για τη πενταετία 2023-2027, προς ολοκλήρωση υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
  4. Ορίζει τον κ. ΠΕΡΡΑ Σωτήριο – δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο, ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.
  5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης
2018-05-21T14:54:14+00:00 Μάιος 17th, 2018|
Back