Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 121/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
121/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-16 06:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός” (αρ. μελ. 44/2017).

Περίληψη:

A π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός”, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

2018-05-21T18:14:45+00:00 Μάιος 16th, 2018|
Back