98/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
98/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Οριστική μελέτη
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

Περίληψη:

Παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: “Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”, εκπονηθείσα από την εταιρεία “YFANTIS ENGINEERING LTD”, συνολικής δαπάνης #10.269,97# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το από 07-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-04-20T14:06:38+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Back