50/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
50/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-25 12:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσων που
αυτός θα τηρήσει στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’ την 30η Απριλίου 2021

Περίληψη:

Ομόφωνα ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την 30η Απριλίου 2021, τον Δήμαρχο κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο, στον οποίο παρέχει την εντολή να ψηφίσει επί των θεμάτων της Συνέλευσης αυτής, ως εξής:
1ο και 2ο υποθέμα: ομόφωνα (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου) ορίζει την νομικό της “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” κα Τρυφωνοπούλου Ελισαβέτ, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κρίνει, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενημερώνοντας για τις ενέργειες της τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
3ο υποθέμα: δεν λήφθηκε κάποια απόφαση καθότι ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα Μέλη ότι θα τους αποσταλούν άμεσα τα ζητηθέντα οικονομικά στοιχεία.
4ου υποθέμα: ομόφωνα (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου) στην περίπτωση που δεν αναφέρονται στο δικόγραφο που θα αποσταλεί ρητά οι οφειλές της εταιρείας, ώστε να βασιστούμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία, να αναζητηθούν αναλυτικά, και στην περίπτωση που δεν αναγράφονται και οι οφειλές προς τρίτους με εξώδικο-υπόμνημα- επιστολή προς την Κοινοπραξία αυτές να γνωστοποιηθούν με τον πιο επίσημο τρόπο, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Λογοθέτη Κων/νου – Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Με τους πολίτες Μπροστά”.
5ου υποθέμα: ομόφωνα (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου) ορίζει όπως η νομικός της εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” κα Τρυφωνοπούλου Ελισαβέτ, ενεργήσει με δικόγραφο, είτε προς την Τράπεζα Πειραιώς, είτε προς την Κοινοπραξία, ώστε άμεσα να μας γνωστοποιηθούν οι όροι της αγοράς των δανείων από τον Όμιλο Comer, με τις οφειλές από πλευράς Δήμου, καθώς μπορεί να έχουν αλλάξει οι αρχικοί όροι της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Ζερβού Κων/νου – Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Επιλογή ευθύνης για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.
6ο υποθέμα: κατά πλειοψηφία (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου και μειοψηφούντων των Σακελλαρίου Ανασ., Πέρρα Σ., Παντελέου Κ., Ράτη Σ., Δήμου Κ., Θυμή Φ., Παπαθανασίου Αθ., Πρωτονατάριου Δ., Γεωργίου Αθ. και Μουζάκη Αθ.) ορίζει όπως η νομικός της εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” κα Τρυφωνοπούλου Ελισαβέτ γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν δύναται ή όχι να τροποποιηθεί ή μετασχηματισθεί η Κοινοπραξία μεταξύ Club Hotel Casino Loutraki s.a. & Toυριστικής Λουτράκι Α.Ε., εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα οι συμβατικές προς την Πολιτεία υποχρεώσεις της πρώτης εταιρείας.
7ο υποθέμα: ομόφωνα (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου) το καταψηφίζει καθότι έχει διατυπωθεί λανθασμένα εκ παραδρομής.
8ο υποθέμα: κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των Σακελλαρίου Ανασ., Πέρρα Σ., Παντελέου Κ., Ράτη Σ., Δήμου Κ., Θυμή Φ., Παπαθανασίου Αθ., Πρωτονατάριου Δ., Κορδαλή Σ., Γεωργίου Αθ. και Μουζάκη Αθ.) δεν εγκρίνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Club Hotel Casino Loutraki s.a. για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

2021-05-25T12:57:45+00:00 Μάιος 25th, 2021|
Back