46/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
46/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-25 12:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση (1ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Ο.Π.Δ.

Περίληψη:

1. Αναμορφώνει τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 12-04-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’ αριθ. 103/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

2021-05-25T12:48:25+00:00 Μάιος 25th, 2021|
Back