454/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
454/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-01-08 10:21
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας”

Περίληψη:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”, εργολαβίας της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι 19 Ιανουαρίου 2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με την από 11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-01-08T10:21:06+00:00 Ιανουάριος 8th, 2021|
Back