44/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
44/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-21 12:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).

Περίληψη:

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 του νομικού Προσώπου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”, με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ», όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Στοχοθεσίας, ο οποίος και ενσωματώνεται στο ΟΠΔ του Δήμου μας.

2021-04-21T12:03:35+00:00 Απρίλιος 21st, 2021|
Back