39/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
39/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )”.

Περίληψη:

Εγκρίνει την 5η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΚΑΙ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Της 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018” (Αρ. μελ. 24/2019), εργολαβίας της επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» μέχρι 7 Απριλίου 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β/ΦΠΡ012/1239/05-01-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
Για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2021-02-26T12:33:56+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back