222/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
222/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-21 11:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Προμήθεια αρδευτικού εξοπλι
σμού’’.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9983/23-06-2021 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Τμ. Πρασίνου του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού (σωλήνες, ηλεκτροβάνες κλπ) προϋπολογισμού δαπάνης 2.408,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 577,92 συνολικής δαπάνης 2.985,92 €,

2021-07-21T11:01:26+00:00 Ιούλιος 21st, 2021|
Back