211/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
211/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 01:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 5.400,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για
πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Περίληψη:

Αποδέχεται ποσό 5.400,00 € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές / πυρκαγιά 19-05-2019 / άμεσες βιοτικές ανάγκες, σύμφωνα με την από 18-06-2021 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθμ. 44186/2021 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η κατανομή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2021-07-01T13:08:56+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Back