144/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
144/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”.

Περίληψη:

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”.

2021-06-08T09:42:15+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back