Απόφαση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Πισίων

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16.780/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-05 02:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Πισίων

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟ ΜΕΝΕΛΑΟ του Γεράσιμου ως αναπληρωτή του Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου κ. Λάμπρου Δημητρίου.

      Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

  Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της κι όχι πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).

2019-09-06T14:22:01+00:00 Σεπτέμβριος 5th, 2019|
Επιστροφή