Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 165/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
165/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 02:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Αριθ. μελ. 35/2018).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 • Εγκρίνει το από 12-07-2018 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του Νομικού του Προσώπου» (αριθ. μελ. 35/2018).
 • Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους της ανωτέρω προμήθειας τους κάτωθι:
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) για τις:

 

 • ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) στο συνολικό ποσό των #3.286,04# €
 • ΟΜΑΔΑ 2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΗΜΟΣ) με ποσοστό έκπτωσης 7% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

 

 • ΟΜΑΔΑ 3 ΓΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ) στο συνολικό ποσό των #32.713,64#
 • ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο ποσό των #3.317,14# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των #1.577,89# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 • ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
 • ΟΜΑΔΑ 7- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 1% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

 

 • ΟΜΑΔΑ 8 – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο συνολικό ποσό των #2.958,91# €
 • ΟΜΑΔΑ  10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΗΛΙΕΛΑΙΟ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 1% τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στο ηλιέλαιο – επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

 

 

 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ για την ΟΜΑΔΑ 6 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 0% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

 

 

 

 • ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ για την ΟΜΑΔΑ 9 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο ποσό των #3.209,20# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των #1.134,60# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

καθότι οι προσφορές τους είναι πλήρης και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

2018-08-08T02:05:29+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή