7/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-19 12:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄΄ Περί τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού ΄΄.

Περίληψη:

Αποφασίζει θετικά επί του αιτήματος κου. Παπαδόπουλου Εμμανουήλ, για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, επί του δρόμου πλησίον της οικίας αείμνηστου Νικόλαου Χρυσικού, στην παραλία Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτού, για τον καλύτερο φωτισμό και την ασφάλεια της περιοχής, όπου και υπάρχουν πολλές κατοικίες.

2021-05-19T12:05:15+00:00 Μάιος 19th, 2021|
Επιστροφή