27/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-26 08:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποκατάσταση βλάβης, σε τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, επί του κεντρικού δρόμου, στον οικισμό
Πίσια, της Κοινότητας Πισίων ΄΄ .

Περίληψη:

Εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, όπως αποκαταστήσει άμεσα την βλάβη που έχουν υποστεί τα φωτιστικά σώματα επί των στύλων ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Πισίων και συγκεκριμένα από το Κοινοτικό Γραφείο μέχρι τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

2021-10-26T08:58:27+00:00 Οκτώβριος 26th, 2021|
Επιστροφή