26/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-26 08:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄΄ Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών, που διέρχεται το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν εκτέλεσης
έργων από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.- Θ., στην Κοινότητα Πισίων ΄΄ .

Περίληψη:

Εισηγείται στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.-Θ., όπως προβεί άμεσα, στην αποκατάσταση του οδοστρώματος επί οδών που διέρχεται το δίκτυο ύδρευσης και στο οποίο εκτελέστηκαν εργασίες

2021-10-26T08:56:07+00:00 Οκτώβριος 26th, 2021|
Επιστροφή