23/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-06 09:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Επισκευή – συντήρηση δασικών δρόμων, στην Κοινότητα Πισίων

Περίληψη:

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο όπως προβεί στις απαραίτητες επαφές, με τα αρμοδία όργανα του Δήμου και της Π.Ε. Κορινθίας, προκειμένου να επισκευαστούν εξ αρχής οι δρόμοι αυτοί αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι του δασικού δικτύου της κοινότητας.

2021-10-06T09:08:07+00:00 Οκτώβριος 6th, 2021|
Επιστροφή