200/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
200/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:53
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της Πε
ριφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση προς
βάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου

Περίληψη:

Α.Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήτου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση προσβάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου’’ σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο αυτής

2021-08-06T08:54:38+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή