17/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-11-05 12:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση και Διατύπωση προτάσεων επί του Σχεδίου, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων ( Τ.Π.Ε.Ε. ) για το έτος 2021΄΄.

Περίληψη:

1ον. Γνωμοδοτεί θετικά επί του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2021 Δήμου (Τ.Π.Ε.Ε.), όπως αυτό αποτυπώνεται στους πίνακες με τα συνεχιζόμενα & τα νέα έργα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης &

2ον. Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, προτεινόμενα έργα για την Κοινότητα Πισίων, που θα πρέπει να περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Τ.Π.Ε.Ε.) του Δήμου για το έτος 2021, ως κάτωθι:

1. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Πισίων.
2. Κατασκευή γεφυριών, στην κατασκήνωση Παπαϊωάννου (θέση Βερόρι ) στα Πίσια, στα Καλύβια και στην οδό 25ης Μαρτίου, στον
οικισμό Σχίνου.
3. Απαλλοτρίωση – αγορά ακινήτων – κτισμάτων για την επέκταση και ανάπλαση της πλατείας Αγίας Παρασκευής Πισίων.
4. Αγορά ακινήτου για την κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Σχίνου.
5. Ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου στον Σχίνο σε 7χ7, γηπέδου μπάσκετ και συντήρηση αυτών.
6. Βελτίωση και άσφαλτο στρώση αγροτικού δρόμου Πισίων Παναγίας Φανερωμένης και συνοδών υδραυλικών έργων μέσω του
προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
7. Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κοιμητηρίου στον οικισμό Σχίνου και αγορά ακινήτου.
8. Ανακύκλωση.
9. Διάνοιξη οδού προς τον ιερό ναό τις Αγίας Σωτήρας στον οικισμό Σχίνου.
10. Επισκευή και συντήρηση του Κοινοτικού Γραφείου και του σχολείου στα Πίσια.
11. Προώθηση έγκρισης του Γ.Π.Σ. και μελέτης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Επέκταση των ορίων
οικισμών.
12. Ανάπλαση της ρεματιάς τον Πισίων έως τον Άγιο Αθανάσιο με την κατασκευή δασικών μονοπατιών, χορών αναψυχής και
φωτισμό.
13. Ολοκλήρωση πλακόστρωσης σε εσωτερικούς δρόμους και επισκευή των υφιστάμενων στον οικισμό Πισίων.

14. Ανάπλαση εισόδων του οικισμού Πισίων και Σχίνου με την κατασκευή πεζοδρόμιων, τοποθέτηση φωτισμού και σημείων
ανάπαυσης (παγκάκια).
15. Διάνοιξη νέων οδών πρόσβασης στις παραλίες και αξιοποίηση της παραλίας Αλμύρας.
16. Κατασκευή δρόμου στα Πίσια που θα ενώνει το επάνω με το κάτω χωριό(από την μεσαία πλατεία έως το δημοτικό σχολείο μέσο
της ρεματιάς του Αγίου Αθανασίου).
17. Εκπόνηση μελέτης για την πυροπροστασία των οικισμών της Κοινότητας (Πισίων, Σχίνου, Βαμβακιών και Μαυρολίμνης) καθώς και
πρόσβαση στην θέση Νησί, στον οικισμό Σχίνου για την διευκόλυνση της Πυροσβεστικής.
18. Διαπλάτυνση τμήματος της Ε.Ο. Σχίνου – Αλεποχωρίου από Υπαίθριο Ζωή έως παραλία Αγίου Βλασίου.
19. Κατασκευή πεζοδρομίου στην Λ. Αθηνών στον Σχίνο.
20. Ράμπα για συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) στην παραλία Αλμύρα, του οικισμού Σχίνου.
21. Σύνταξη μελέτης για βιολογικό καθαρισμό στον Σχίνο.
22. Αντικατάσταση – συντήρηση δικτύου πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Πισίων και κατασκευή καινούργιας δεξαμενής στον οικισμό
Σχίνο.
23. Διαπλάτυνση και άσφαλτο στρώση αγροτικού δρόμου, από στάνη Α. Ρούσση, μέχρι πλατεία ΠΑΥΣΑΝΙΑ και συνοδών υδραυλικών
έργων.
24. Επένδυση με πέτρα των τοιχίων στην είσοδο του οικισμού Πισίων.
25. Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ορεινού όγκου των Γερανείων .

2020-11-05T12:36:29+00:00 Νοέμβριος 5th, 2020|
Επιστροφή