Βασιλείου Γεωργία

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

2744064858

gvasiliou@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300


Φόρτη Αικατερίνη

2744064858

forti@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300


Ρούσση Δήμητρα

Πρωτόκολλο

2744064744

roussi@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300


Λυκομήτρος Παναγιώτης

Κλητήρας

2744064744

klitires@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300


Παντελέων Δημήτρης

Κλητήρας

2744064744

klitires@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300