Ράτης Σπυρίδωνας

Αντιδήμαρχος Αγίων Θεοδώρων

27410 68232

info@loutraki.gr

Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003


Μπρεζετού Αικατερίνη

27410-60035

brezetou@loutraki.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Θεοδώρων,Πολυϊατρείο Αγ. Θεοδώρων   ,  Άγιοι Θεόδωροι  20003


Στουραΐτη Αικατερίνη

2741068232

stouraiti@loutraki.gr

Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003


Μπατή Στυλιανή

2741068232

mpati@loutraki.gr

Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003


Ανδρέου Αικατερίνη

2741068232

andreou@loutraki.gr

Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003


Μάνδρα Ευδοκία

2741068232

mandra@loutraki.gr

Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003