Δημοτολόγιο - Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο για Έλληνες πολίτες, από το Δήμο όπου έχουν την κανονική τους εγγραφή. Σε αλλοδαπούς υπήκοους δεν χορηγούνται πιστοποιητικά, παρά μόνο αν οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους έχουν ελληνική ιθαγένεια και είναι κανονικά γραμμένοι στο Δημοτολόγιό μας.

Για να χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην υπηρεσία μας:

– αυτοπροσώπως από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από εξουσιοδοτημένο άτομο

– μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)

– μέσω Κ.Ε.Π.

– μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.ermis.gov.gr

– μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1502*.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς και είτε παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας είτε αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο αντίγραφο).

Για Έλληνες πολίτες,γυναίκες και άνδρες, οι οποίες/οι έχουν την κανονική τους εγγραφή στο Δήμο ,το πιστοποιητικό γέννησης καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί on line, εντός πέντε εργασίμων ημερών.
Για την χρήση αυτής της υπηρεσίας συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.

Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει, κατεβάστε και συμπληρώστε τις αιτήσεις, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. 

* Τηλεφωνήστε στο 1502 για έκδοση και αποστολή πιστοποιητικού στη διεύθυνση που θέλετε από τις 8.00 ως τις 18.00 με χρέωση €2,74 (μόνον με πάροχο τον ΟΤΕ). Στη συνέχεια ο Ο.Τ.Ε. διαβιβάζει με FAX στον Δήμο την αίτηση, η οποία πρωτοκολλάται κι εκδίδεται αυθημερόν το πιστοποιητικό, το οποίο στην συνέχεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση σας μέσω ΕΛ.ΤΑ. Η τηλεφωνική αίτηση χρεώνεται στο λογαριασμό σας, τα δε ταχυδρομικά τέλη καταβάλλονται στον ταχυδρομικό διανομέα που εκδίδει την συστημένη επιστολή. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς.

Εκδίδεται από το Δήμο όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η ή το άτομο για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό (π.χ. τέκνο) έχουν την κανονική τους εγγραφή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης, όπου θα αναφέρεται ο λόγος έκδοσης του πιστοποιητικού (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας

Ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Εκδίδεται από το Δήμο όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η ή το άτομο για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό (π.χ. γονέας) έχουν την κανονική τους εγγραφή και μόνο από οικογενειακές μερίδες όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα ενεργό μέλος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης, όπου θα αναφέρεται ο λόγος έκδοσης του πιστοποιητικού (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας

Ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Εκδίδεται από το Δήμο όπου είναι γραμμένοι οι γονείς του ενδιαφερόμενου (ή ο ένας εξ αυτών).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας (γονέας υπερήλικας ή ανίκανος για εργασία κ.λπ.) και ότι το πιστοποιητικό ζητείται για στρατολογική χρήση(κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Το Πιστοποιητικό για Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας καταργήθηκε, πλέον οι αστυνομικές αρχές έχουν απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία των δημοτών μας μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας εγγραφής του θανόντος. Το πιστοποιητικό μπορεί να αιτηθεί συγγενής του θανόντος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο μία φορά, και σε περίπτωση που ξαναζητηθεί, χορηγείται θεωρημένο αντίγραφο του αρχικώς εκδοθέντος.

Όταν τα στοιχεία των συγγενών του θανόντος προκύπτουν από το Δημοτολόγιο του Δήμου μας ή από στοιχεία άλλων Δημοτολογίων και αρχών, το πιστοποιητικό χορηγείται με:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας

Όταν τα στοιχεία των συγγενών του θανόντος δεν προκύπτουν από το Δημοτολόγιο του Δήμου μας ή από στοιχεία άλλων Δημοτολογίων και αρχών, το πιστοποιητικό χορηγείται με:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης  (κατεβάστε εδώ)
 2. Υπεύθυνη δήλωση από δύο μάρτυρες*, στην οποία αναφέρονται οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος
 3. Ταυτότητες των δύο μαρτύρων

*Την υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία συμπληρώνει, ως μάρτυρας, κάθε ενδιαφερόμενος.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για ανήλικο έως δώδεκα ετών*:

 1. Αίτηση γονέα (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας γονέα
 3. Μία πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου

Απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανήλικου τέκνου.

* Τα ανήλικα άνω των 12 ετών εκδίδουν Δελτίο Ταυτότητας, οπότε δεν υπάρχει λόγος να χορηγείται Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας.

 

Για ενήλικες (λόγω εσφαλμένων στοιχείων):

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία εγγράφου με τα εσφαλμένα στοιχεία
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Ειδικό πιστοποιητικό που χορηγείται μόνο την ημέρα των εκλογών σε δημότες για τους οποίους προκύπτει διαφορά μεταξύ των στοιχείων τους στους Εκλογικούς Καταλόγους και των στοιχείων τους στο δελτίο ταυτότητας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Επιστροφή