Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
63/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Α΄ τρίμηνο).

62/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού
δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής
Οδού – Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως
δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστά –
σεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφορια –
κών ρυθμίσεων στην περιοχή.

61/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2019.

60/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό
Σωτηρίου Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους.

59/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

58/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.», στη θέση «Κεσίμια», Κυρα – Βρύσης.

57/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS
HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά
Γέφυρα» Λουτρακίου.

56/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού
(καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης
εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD
SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

55/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

54/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) στο Λουτράκι.

51/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας (περιοχή Σχίνου).

50/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσων που
αυτός θα τηρήσει στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’ την 30η Απριλίου 2021

47/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για την εκτέλεση του έργου:
«Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού
Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη».

46/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (1ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Ο.Π.Δ.

45/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκα
ταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας Μ. ΓΛΥΝΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην περιοχή ‘’Καρμπουνάρι’’ της Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 24 Next › Last »
Επιστροφή