Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
  2.  Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ.
  3.  Συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου ή βεβαίωση περαίωσης μηχανικού Ν.4178/13 ή Ν.4495/2017.
  4.  Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών μέτρων .

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
  2. Συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου ή βεβαίωση περαίωσης μηχανικού Ν.4178/13 ή Ν.4495/2017.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου να αναφέρεται ότι το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και μη χρησιμοποιούμενο.
  4. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΗ ή Πάροχο και το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη για τα αντίστοιχα έτη που το εν λόγω ακίνητο είναι κενό.

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου ώστε η αίτηση να πρωτοκολληθεί και να εκδοθεί η Βεβαίωση η οποία δύναται να χορηγηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο.

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι,Περαχώρα Πίσσια) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε μορφή τηλεομοιοτυπίας (FAX 2744064744) ή σε ηλεκτρονική μορφή και στα παρακάτω mail :

 

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr


nerantzoula.siokou@loutraki.gr
georgia.panteleou@loutraki.gr
e-protokollo@loutraki.gr

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία,Ρουστέμη Πηγή)

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr


Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741360-400,416 (Στουραϊτη Κατερίνα) FAX 2741068232

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου
2018-06-06T12:41:42+00:00 Μάρτιος 22nd, 2018|
Επιστροφή