Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
  2. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και η απόδειξη πληρωμής του.
  3. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου
  4. Δήλωση υπαγωγής στον Ν.4495/2017, με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017
  5.  Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών μέτρων

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
  2. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου
  3. Δήλωση υπαγωγής στον Ν.4495/2017, με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017
  4. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου να αναφέρεται ότι το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και μη χρησιμοποιούμενο
  5. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΗ ή Πάροχο και το Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη για τα αντίστοιχα έτη που το εν λόγω ακίνητο είναι κενό

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου, ώστε η αίτηση να πρωτοκολληθεί και να εκδοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία δύναται να χορηγηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών εφόσον δεν υπάρχουν χρεώσεις.

Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και στα παρακάτω mail :

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr

 ή στο email: e-protokollo@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία,Ρουστέμη Πηγή)

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr

Ρουστέμη Πηγή, 2741 0 37211, pigi.roustemi@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr

Στουραΐτη Αικατερίνη, 2741 360 416, stouraiti@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου
2021-07-05T11:40:30+00:00 Μάρτιος 22nd, 2018|
Επιστροφή