Έντυπο περί μη απαίτησης οικοδομικής άδειας – για τις περιπτώσεις όπως ορίζονται στο αφ. 30 του ν. 4495/2017

Έντυπο περί μη απαίτησης οικοδομικής άδειας – για τις περιπτώσεις όπως ορίζονται στο αφ. 30 του ν. 4495/2017

κατεβάστε το έντυπο εδώ

Κατηγορίες :Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχουv Κατασκευών
2018-06-20T03:42:40+00:00 Ιούνιος 20th, 2018|
Επιστροφή