Διαγραφή προστίμων / αναστολή κυρώσεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των N. 4178/2013 και N. 4495/2017

Διαγραφή προστίμων / αναστολή κυρώσεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των N. 4178/2013 και N. 4495/2017

κατεβάστε την δήλωση εδώ

Κατηγορίες :Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχουv Κατασκευών
2019-05-10T14:42:08+00:00 Μάιος 10th, 2019|
Επιστροφή