Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση – σύμφωνα με το αρ.107, παρ. 3 του ν. 4495/2017 περί διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά από την ολοσχερή εξόφληση ενιαίου ειδικού προστίμου

Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση – σύμφωνα με το αρ.107, παρ. 3 του ν. 4495/2017 περί διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά από την ολοσχερή εξόφληση ενιαίου ειδικού προστίμου

κατεβάστε την αίτηση εδώ

κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ

Κατηγορίες :Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχουv Κατασκευών
2018-06-20T03:39:19+00:00 Ιούνιος 20th, 2018|
Επιστροφή