Αίτηση για προσωρινή αναπλήρωση -υποβοήθηση – παραχώρηση θέσεων του κατόχου άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Αίτηση για προσωρινή αναπλήρωση -υποβοήθηση – παραχώρηση θέσεων του κατόχου άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 • Για την υποβοήθηση από συγγενή( σύζυγο ή τα τέκνα ).
  1. πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  2. Δήλωση ότι δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου(για υποβοήθηση παραγωγού)
 • Για την υποβοήθηση από προσληφθεντα υπαλληλο.
  1. ενημέρωση  της υπηρεσίας αυθημερόν, για την πρόσληψη , υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώγια την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης.
  2. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
  3. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Για την υποβοήθηση από συγγενή( σύζυγο ή τα τέκνα ) ή δηλωμένο υπάλληλο, λόγω:
  • ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,
  • πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Δήλωση του προσώπου που υποβοηθά, ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου.
  3. δήλωση  υπάλληλου( εάν στερείται των συγγενικών προσώπων  ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο), 
 • Παραχώρηση θέσης λαϊκής αγοράς, σε τέκνα ή σύζυγό , λόγω συνταξιοδότησης.
  1. υπεύθυνη δήλωση, του  παραγωγού,  στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής. 
  2. ο νέος αδειούχος, καταθέτει   τα δικαιολογητικά  για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή.
 • Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών:
  Αντίγραφο, γνωστοποίησης στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού, δηλωμένου υπάλληλου.

 

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:05:13+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή