Αίτηση για έκδοση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών-πλανόδιου εμπορίου)κατόπιν χορήγησης από την οικεία περιφέρεια

Αίτηση για έκδοση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών-πλανόδιου εμπορίου)κατόπιν χορήγησης από την οικεία περιφέρεια

 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ),στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,
 2. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
 3. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,
 4. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κάτωθι κατηγορίες:
  • τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%,
  • οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,
  • οι τρίτεκνοι ,
  • οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
  • άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,

  • άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,
  • οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής
 5. Παράβολο(10€).
 6. Δημοτική ενημερότητα

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:15:45+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή