Αίτηση για χορήγηση βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ),που επισυνάπτει:

  1. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
  2. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
  3. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
  4. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
  5. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-04-10T16:31:08+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή