Αίτηση για χορήγηση άδειας διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης σε κοινόχρηστο -ιδιωτικό χώρο

Αίτηση για χορήγηση άδειας διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης σε κοινόχρηστο -ιδιωτικό χώρο

 1. Αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους( Τύπος πλαισίου, φωτεινό,   φωτιζόμενο, διαστάσεις, χρονική διάρκεια,  κλπ), σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Φωτογραφίες πλαισίου.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου τοποθέτησης.
 4. Στατική μελέτη(Υ.Δ. μηχανικού).
 5. Ηλεκτρολογική μελέτη για φωτεινά ή φωτιζόμενα(Υ.Δ. ηλεκτρολόγου).
 6. Συναίνεση εκμισθωτή(Ιδιωτικός χώρος).
 7. Δημοτική Ενημερότητα

   Πλέον απαιτείται:

 1. Έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές,
 2. Για τη χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήμισης ή για την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται :
  1. Γνώμη του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού,
  2.  Γνώμη της πρωτοβάθμιας Ε.Π.Α.Ε.,

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:25:31+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή