Αίτηση για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Αίτηση για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Για Κομμωτή – Κουρέα

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), στην οποία ενσωματώνεται Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 2. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 3. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 4. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας
 6. Παράβολα δημοσίου
 7. Δημοτική ενημερότητα
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)

 

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), στην οποία ενσωματώνεται Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 2. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης ή
 3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
 4. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας
 6. Παράβολα δημοσίου
 7. Δημοτική ενημερότητα
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-04-10T16:44:43+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή