Συνεδρίαση ΤΚ Πισίων 23/09/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/09/2019 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη  απόφασης : ΄΄ Περί  κατασκευής και τοποθέτησης  ενημερωτικών πινακίδων, σε  συγκεκριμένα σημεία, στην  Κοινότητα Πισίων ΄΄.
  2. Λήψη  απόφασης : ΄΄ Περί  αιτήματος για τοποθέτηση στύλου με  φωτιστικό σώμα στην  περιοχή   Μπάφανι, στον  οικισμό Σχίνου, της  Κοινότητας Πισίων ΄΄.
  3. Λήψη  απόφασης : ΄΄ Περί πάγιας προκαταβολής ΄΄ . 


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
14/2019

Περί περισσοτέρων επισκέψεων του αγροτικού ιατρού στους οικισμούς
Πισίων και Σχίνου, της κοινότητας Πισίων

15/2019

Περί κατασκευής και τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων, σε συγκεκριμένα σημεία, στην Κοινότητα Πισίων

16/2019

Περί αιτήματος για τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό σώμα στην περιοχή Μπάφανι, στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

17/2019

Περί πάγιας προκαταβολής

2019-09-17T15:32:53+00:00 Σεπτέμβριος 17th, 2019|
Επιστροφή