Συνεδρίαση ΤΚ Πισίων 03/07/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/07/2018 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη  απόφασης : «Περί γνωμοδότησης  καθορισμού τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου   Πισίων, έτους 2018  & εφεξής «.
  2. Λήψη  απόφασης: «Περί ανάγκης κοπής κλάδων οι οποίοι εκτίνονται στις οδούς, από  ιδιοκτησίες όμορες σε αυτές, ενοχλώντας και δημιουργώντας κινδύνους κατά την διέλευση πεζών & οχημάτων, στον οικισμό Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων».

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
16/2018

Περί γνωμοδότησης καθορισμού τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων, έτους 2018 & εφεξής

17/2018

Περί ανάγκης κοπής κλάδων οι οποίοι εκτίνονται στις οδούς, από ιδιοκτησίες όμορες σε αυτές, ενοχλώντας και δημιουργώντας κινδύνους κατά την διέλευση πεζών & οχημάτων, στον οικισμό Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων

2018-06-27T14:16:25+00:00 Ιούνιος 27th, 2018|
Επιστροφή