Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 7/11/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2019 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας λειτουργίας  Μουσικής Σχολής Δήμου (65/2019 μελ.).

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (64/2019 μελ.).

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας  αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (59/2019 μελ.).

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής – αιτήσεως ακυρώσεως Αφροδίτης χας Κων/νου Οικονόμου κατά του Δήμου μας .

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως Παντελέων Χαράλαμπου κατά του Δήμου μας .

 

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)΄΄.

 

7.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

8.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο (40/2018 μελ.).

 

9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. .

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-11-03T21:42:24+00:00 Νοέμβριος 3rd, 2019|
Επιστροφή