Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/11/2018 14:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας – εγκατάστασης αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο (Αρίθ. μελ. 56/2018).

 

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας πλωτών εξεδρών προβλητών θαλάσσης (Αρίθ. μελ. 51/2018).

 

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας  (Αρίθ. μελ. 50/2018).

 

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας (Αρίθ. μελ. 22/2017)’’.

 

5.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την  ανάθεση εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου  – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής .

 

6.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ.44/2018).

 

7.Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

 

8.Εισήγηση επί της 6ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

9.Λήψη απόφασης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ/Ε18/445/592).

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ/Α18/356/575).

 

12.Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου.

 

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη απάντησης επί εγγράφων του Σ.Ε.Δ.Δ. αναφορικά με την εξόφληση τελών ύδρευσης τρίτου στη Τ.Κ. Πισίων .  

 

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη απάντησης επί εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου αναφορικά με την νομιμότητα ή μη ενεργειών του Δήμου .

 

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την διαδικασία εκτέλεσης  Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) στο Δήμο μας .

 

16.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς κινητών στο Δήμο .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-11-19T17:03:42+00:00 Νοέμβριος 19th, 2018|
Επιστροφή