Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22/05/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/05/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2018 (Α΄ τρίμηνο).

2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)προμήθειας Η/Υ και υλικών συντήρησης (Κ.Α. 10-7134.001),

β)υπηρεσίας απολύμανσης δημοτικών κτιρίων (Κ.Α. 10-6274.006),

γ)υπηρεσίας ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου έτους χρήσης 2017 (Κ.Α. 10-6142.008),

δ)προμήθεια επίπλων και σκευών  (Κ.Α. 10-7133.001).

3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)προμήθειας εντύπων – αφισών για την διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας (Κ.Α. 15-6473.001),

β)υπηρεσίας συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων (Κ.Α. 15-6265.003).

4.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)μίσθωσης μηχανήματος έργου   (Κ.Α. 20-6234.001),

β)προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  (Κ.Α. 20-6662.004),

γ)προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  (Κ.Α. 20-6662.005).

5.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)προμήθειας ειδών κιγκαλερίας  Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 30-6699.001),

β)προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών  (Κ.Α. 35-7135.010).

6.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου.

7.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

8.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (Αριθ. μελ. 17/2018).

9.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης δημοτικού Κολυμβητηρίου.

10.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας Μουσικής Σχολής .

11.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών  στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018-2019 .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
104/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :
α)προμήθειας εντύπων – αφισών για την διενέργεια εθελοντικής
αιμοδοσίας (Κ.Α. 15-6473.001),
β)υπηρεσίας συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων
(Κ.Α. 15-6265.003).

108/2018

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

110/2018

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης δημοτικού Κολυμβητηρίου.

111/2018

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου.

2018-05-20T23:35:39+00:00 Μάιος 18th, 2018|
Επιστροφή