Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
18/10/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της τροποποίησης του Ο.Π.Δ. έτους 2018 του Δήμου μας .

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών  ( Αριθ. μελ. 62/2018).

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής  ΄΄.

 

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ( Αριθ. μελ. 34/2018).

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλου του Δήμου, κατόπιν του υπ΄αρίθ. Α18/350 κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δημάρχου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ/Α17/917/352) .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης δήλωσης κατά τρίτου.

 

8.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ.  Απαλλαγή υπολόγου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-10-15T01:47:07+00:00 Οκτώβριος 12th, 2018|
Επιστροφή