Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/07/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/07/2019 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (51/2019 μελ.). 

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε Λουτρακίου – Περαχώρας (45/2019 μελ.).

 

3.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (8/2019 μελ.). 

 

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος επί trailer (31/2019 μελ.).

 

5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης  και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2019-2020 ( 37/2019 μελ.).

 

6.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του Νέου Λυκείου  Λουτρακίου (75/2019 μελ.).

 

7.Λήψη απόφασης περί ματαίωσης  ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας  τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Περαχώρας (27/2017 μελ.).

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθ 407/2019 απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιβολής προστίμου.

 

9.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και  τρίτων.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΠΑΪΣΙΟΥ Σπυρίδωνα  κατά Δήμου.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Παρθένας κατά Δήμου.

 

12.Aπευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δήμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
154/2019

Εισήγηση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

156/2019

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (45/2019 μελ.).

2019-07-10T19:28:00+00:00 Ιούλιος 10th, 2019|
Επιστροφή