Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/03/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
13/03/2020 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (μελ. 3/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων. 

 

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας συντήρησης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ. 60/2019).

 

5.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια  προκαταρκτικής εξέτασης (ΠΡΟΚ75/2020) ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου, προς διερεύνηση πλημμελήματος .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. 

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Νικολάου Γριμάνη του Δημητρίου κατά Δήμου.

9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2007 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2008 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2009 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

12.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2011 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

13.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2013 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

14.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2005 στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας. 

15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2005 στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας. 

16.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2010 στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
64/2020

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αρ. μελ. 3/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

2020-03-10T01:42:52+00:00 Μάρτιος 10th, 2020|
Επιστροφή