Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/06/2018 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
την 6 η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή της
δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός του Δημοτικού Πάρκου Μάτση
(Δεξαμενής) στο Λουτράκι και ακολούθως για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση :
α)προμήθεια επίπλων και σκευών (Κ.Α. 10-7133.001),
β)υπηρεσίας απολύμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (Κ.Α. 15-6274.001).
2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς προσώπων (Κ.Α. 15-6413.)
3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση :
α)προμήθειας πάνινων σάκων για την μείωση της πλαστικής σακούλας (Κ.Α. 20-
7135.019),
β)προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6662.005).
4.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση:
α)υπηρεσίας συντήρησης της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας και προμήθειας
ανταλλακτικών (Κ.Α. 30-6262.006),
β)εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου
Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής (Κ.Α. 30-7413.036),
γ)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής κλιματιστικών, καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων
δημοτικών καταστημάτων (Κ.Α. 30-6265.010).

5.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση:
α)προμήθειας υλικών συντήρησης συντριβανιών (Κ.Α. 35-6662.004),
β)προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 35-
6662.003),
γ)προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π. )(Κ.Α. 35-6633),
δ)υπηρεσίας καθαρισμού και αποψίλωσης περιαστικών δασών (Κ.Α. 35-6262.004),
ε)υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης Αλσυλλίου στη θέση ΄΄Λιάντρο΄΄ στη Δ.Ε. Αγ.
Θεοδώρων (Κ.Α. 35-6117.001),
6.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του
προσώπου (Κ.Α. 15-6481.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001,
45-6063.001).
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος για
εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτου.
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακύρωσης Θώδη Άννας και λοιπών
εννέα (9) κατά Δήμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
114/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση του δημοτ. ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λ – Π.

2018-06-24T21:30:12+00:00 Ιούνιος 1st, 2018|
Επιστροφή