Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου 28/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/11/2018 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Σύνταξη και έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, που εξυπηρετεί το Νομικό μας Πρόσωπο, ως πληρεξούσιων για συναλλαγές με τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δ.Ε.Η. και Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου για το έτος 2019.

  3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-11-25T23:33:24+00:00 Νοέμβριος 23rd, 2018|
Επιστροφή