Συνεδρίαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 19/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/10/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

 1. Γνωμοδότηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019
 2. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019

 3.  

  Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019

   

 4. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019

   

 5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας,  στην « ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ » για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 81, στο Λουτράκι.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
30/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες .

31/2018

Γνωμοδότηση περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

32/2018

Γνωμοδότηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.

33/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019.

35/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019.

36/2018

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, στην « ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ » για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 81, στο Λουτράκι.

34/2018

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

2018-10-15T22:28:00+00:00 Οκτώβριος 15th, 2018|
Επιστροφή