Συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 06/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/11/2018 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και  φωτισμού και μείωσης τελών καθαρότητας και φωτισμού σε   ευπαθείς ομάδες του Δήμου.
  2. Εισήγηση περί μείωσης ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων  χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.
  3. Εισήγηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κατάληψης   κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.
  4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το  έτος 2018 και εφεξής.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
29/2018

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

26/2018

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού και μείωσης τελών καθαρότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

27/2018

Εισήγηση περί μείωσης ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.

28/2018

Εισήγηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

2018-11-08T13:55:44+00:00 Νοέμβριος 1st, 2018|
Επιστροφή