Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15/05/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/05/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
  II που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
 2. 2.Ανάληψη ή μη οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρείας
  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου μας σε αυτή.
 3. Έγκριση 2 ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
  τρέχοντος έτους.
 4. Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των
  λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.
 5. Χορήγηση ή μη στη βυτιοφορέα Κορίνθου ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ Μιχαλίτσα άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.
 6. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης "Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου» (αρ. μελ 1/2013).
 8. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2007 – 2016, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
 9. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
  του Κ.Ο.Κ.
 10. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών χρήσης και καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2016, και επαναβεβαίωση αυτής.
 11. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
  ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 – 30/06/2003  επαναβεβαίωσή τους.
 12. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
  ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 – 30/06/2003.
 13. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους
  καθαριότητας  ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 στη Δ.Κ. Ισθμίας.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
123/2018

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την «Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκο

126/2018

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

127/2018

Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

128/2018

Χορήγηση ή μη στη βυτιοφορέα Κορίνθου Βικτωράτου Μιχαλίτσα άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018

130/2018

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου» (αρ. μελ 1/2013)

134/2018

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 -30/06/2003 & επαναβεβαίωσή τους.

135/2018

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 – 30/06/2003

2018-05-21T12:40:07+00:00 Μάιος 9th, 2018|
Επιστροφή