Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 07/05/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/05/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Συζήτηση & λήψη Απόφασης επί του νέου νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

 

2.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το υφιστάμενο δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο οδών της περιοχής.

3.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 376/2017 Απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, περί διαδικασιών ένταξης στα κοινωνικά – ειδικά τιμολόγια ευπαθών ομάδων.

 

4.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 20/2018 Απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, περί εναρμόνισης της τιμολογιακής πολιτικής της με τον Ν. 4483/2017 για τα ν.π.δ.δ.

 

5.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις.

 

6.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».

 

7.Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2018. Κατανομή ποσού από επιχορήγηση ετών 2017 & 2018. Διάθεση πίστωσης.

 

8.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2017 Α.Δ.Σ., περί ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

 

9.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

10.Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.

 

11.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

12.Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (επιδείξεις με ελαστικό άλμα) μόνιμης εγκατάστασης σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό).

 

13.Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι.

 

14.Χορήγηση ή μη στον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Αθανάσιο άδειας τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο ιατρείο του επί της οδού Καραϊσκάκη 45 στο Λουτράκι. .

 

15.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 166/2017 Α.Δ.Σ.

 

16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός» (αρ. μελ. 44/2017).

17.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Μαΐου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
105/2018

Λήψη Απόφασης για 1) καθορισμό α) αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων και β) αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίηση

111/2018

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».

112/2018

Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2018. Κατανομή ποσού από επιχορήγηση ετών 2017 & 2018. Διάθεση πίστωσης.

113/2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 106/2017 Α.Δ.Σ., περί ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

115/2018

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.

118/2018

Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι

121/2018

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός» (αρ. μελ. 44/2017).

2018-05-21T17:54:27+00:00 Μάιος 3rd, 2018|
Επιστροφή