Συνεδρίαση Δ.Κ. Ισθμίας 12/04/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/04/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και ειδικότερα στην Χ.Θ.+1950,00 μ (από τον κόμβο Ν.Ε.Ο. Κ.ΑΘ.- Κυρας Βρύση) και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού «Κυρας Βρύση» (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις του υπό επέκταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας «MERCANTILE Α.Ε.».
  2. Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια), στον οικισμό Παλαιό Καλαμάκι Δ.Κ.Ισθμίας.
  3. Εξέταση αιτήματος για ονοματοθεσία ανώνυμης οδού εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας.
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
7/2018

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και ειδικότερα στην Χ.Θ. + 1950,00μ. (από τον κόμβο Ν.Ε

8/2018

«Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στον οικισμό Παλαιό Καλαμάκι Δ.Κ.Ισθμίας».

9/2018

Εξέταση αιτήματος για την κατ’ αρχήν ονοματοθεσία ανώνυμης οδού εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας

2018-06-23T03:06:57+00:00 Απρίλιος 5th, 2018|
Επιστροφή