Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/07/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 6η  Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σε τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος της ανάπλασης του γηπέδου της Περαχώρας και συγκεκριμένα για ενημέρωση του Σώματος αναφορικά με τις ενέργειες που μέχρι τώρα έχουν γίνει προκειμένου το έργο να πραγματοποιηθεί και για λήψη Απόφασης ότι σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο Δήμος να επιστρέψει την έκταση του γηπέδου στον Α.Ο. Περαχώρας, ο οποίος την είχε παραχωρήσει το 2008, προκειμένου να αναπλαστεί.

 

            Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

 

 

Κοινοποίηση:                                                                             Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.  

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

   Δήμου

                                                                                                            Θυμής ΦίλιππαςΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-22T15:03:24+00:00 Ιούνιος 22nd, 2020|
Επιστροφή