Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΔK Ισθμίας (δια περιφοράς)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
10/06/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τεύχος Α΄), στις 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ/Ε/Κ/ 1864/15-5-2020 τεύχος Β΄).

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητής τηλεφωνίας, για την συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο επί του ανωτέρω θέματος.

Συνημμένα

Εισήγηση και πρόταση Προέδρου επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ισθμίας

ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-10T12:37:40+00:00 Ιούνιος 9th, 2020|
Επιστροφή