Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/07/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/07/2020 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 17η Ioυλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (χρόνος έναρξης) έως 12:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8128/01-06-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της LOYTRAKI LIFEGUARD ΜΟΝ. ΙΚΕ περί ανάθεσης Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής  κάλυψης  πολυσύχναστων ακτών Δήμου, για την θερινή περίοδο 2020,

προκειμένου να καλυφθεί η επέκταση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 16 του ν. 4676/2020.  

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος .

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
215/2020

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8128/01-06-2020 σύμβασης μεταξύ
(Μοναδικό) Δήμου και της LOUTRAKI LIFEGUARD MON. I.K.E περί ανάθεσης υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου,
για τη θερινή περίοδο 2020.

2020-07-20T13:00:15+00:00 Ιούλιος 16th, 2020|
Επιστροφή